V kalendáři 22HLAV pro rok 2019, který opět nafotili členové týmu 22HLAV, je ústředním tématem čas a jeho měření. Čas, který jak se říká odměřuje všem stejně, který nelze zastavit, a kterým se od nepaměti zabývá mnoho fyziků, astronomů, techniků, přírodovědců, filosofů... Z mnoha různých pojetí času se můžeme dozvědět například, že čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí, nebo že čas je účinná možnost navazování souvislostí a nebo - základní Aristotelovo pojetí - že čas je počítaný pohyb vzhledem k "před" a "po". Existuje mnoho a mnoho věděckých i filosofických prací na téma čas, nicméně žádnou nelze považovat za tu jedinou správnou, která by čas jednozačně definovala. 

To nás ale nemusí nijak trápit. Čas, který již uběhl, je minulost, které si vážíme a učíme se z ní, čas, který nás čeká, je budoucnost, která víme, že přijde, ale nejzásadnější je přítomnost, která představuje to, co se děje nyní, to, nad čím právě přemýšlíme, to, co nyní děláme, to, jak se nyní rozhodujeme.

V týmu 22HLAV děláme to, co nás baví a to, co věříme, že je lidem ku prospěchu. Vyznáváme přitom hodnoty jako jsou spolupráce, důvěra, pochopení, podpora, čest, profesní i osobní etika, zodpovědnost, péče, aktivní zájem, nadšení... Rozhodujeme se tak, abychom my i všichni naši obchodní i jinak spřátelení partneři byli spokojeni, aby naše společné zájmy byly naplněny a abychom z toho měli radost. 

Jak říkaly již naše babičky - "každý svého štěstí strůjcem". Pojďme proto ten přítomný okamžik využít pozitivně a přispet společně k tomu, aby rok 2019 byl zase o něco hezčí, šťastnější, radostnější, příjemnější..... aby byl plný vzájemného porozumění, dobra a lásky. 

Za tým 22HLAV děkuji všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme zejména všem neziskovým organzacím, bez nichž by svět vypadal jinak (viz mediální kampaň https://posilujemecesko.cz/), děkujeme všem nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem, zapsaným ústavům, spolkům, svazům a asociacím, sdružením, církevním organizacím, školám ve formě školských právnických osob nebo veřejných vysokých škol, veřejným výzkumným institucím a dalším. Děkujeme i školám, které jsou příspěvkovou organizací i dalším příspěvkovým a rozpočtovým organizacím, které s námi spolupracují. Děkujeme všem českým podnikatelským subjektům - podnikatelům, jednotlivým společnostem i podnikatelským skupinám, děkujeme mezinárodním obchodním korporacím - dceřinným společnostem a jejich nadnárodním mateřským společnostem a skupinám, děkujeme našim zahraničním klientům, kteří se na nás v souvislosti se svými aktivitami v České republice obracejí. Děkujeme a přejeme všem úspěšný rok 2019. 

Mirka Nebuželská, ředitel společnosti 

Jahresabschlussprüfung einschließlich des Konzernabschlusses, des Jahresberichts, Überprüfung des Abhängigkeitsberichtes, Prüfungen von Projekten zusammenfinanzierten aus öffentlichen Mitteln, Due Diligence, forensische Rechnungsprüfung, wirtschaftliche Revisionen oder Nachprüfungen nach Aufgabe.

Steuervertretung (Übernahme der vollen Verantwortlichkeit für Steuerangelegenheiten), Erklärungen zu allen Arten von Steuern, schriftliche Stellungnahmen des Steuerberaters, Steuerberatung, Steueroptimierung, grenzübergreifende Versteuerung.

Bearbeitung des Rechnungswesens in eigenem oder in unserem Software, Onlinezugang zu Rechnungsausgängen, Rekonstruktion der Buchhaltung, zeitweiligen Ersatz für einen Haupt- oder einen Reihenbuchhalter, Lohnverrechnung und damit verbundene Agenda.

Unternehmensbewertung, einschließlich der Bewertung von Anteilen und Aktien, auf Anfrage Gutachten aus dem Fach Rechnungslegung und Steuern, gerichtliche Expertisen aus dem Fach Wirtschaft, Rechnungslegung und Steuern.

Komplexberatung bei Akquisitionen (Beseitigung von Risiken, die Effizienz, ...). Beratungsleistungen bei Transformationen von Unternehmen, insbesondere bei Verschmelzungen, Spaltungen und Rechtsformänderungen. Individuelle Beratung in dem Rechnungswesen, Steuern, der Finanzverwaltung und weiteren Wirtschaftsbereichen.

Outsourcing von Aktivitäten einer Wirtschafts- und Finanzabteilung. Übernahme der vollen Verantwortung. Outsourcing von spezifischen Wirtschaftstätigkeiten - Buchhaltung, Steueragenda, Lohnbuchhaltung, Personalwirtschaft, Controlling, Reporting zu Gruppe, Konsolidierung, Einstellung von Innenprozessen, Implementierung eines Betriebsinformationssystems usw.

Fachliche Bildungsveranstaltungen für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Haushalts- und Beitragsorganisationen orientierte an die Buchhaltung, Steuern und andere verwandte Bereiche, mit der Zielrichtung Neuheiten, praktische Beispiele und Fallstudien.

Zusammenarbeit Zuverlässigkeit Spezialisierung

Die Gesellschaft 22HLAV begann ihre Tätigkeit im Jahre 1995 in Usti nad Labem. Im Jahre 1998 wurde eine Niederlassung in Prag eröffnet. Das Unternehmen hat zur Zeit drei Partner, etwa 20 Angestellte und etliche externe Mitarbeiter. Sie bilden das funktionierende Team, das effektiv mit Kunden in der gesamten Tschechischen Republik und, falls erforderlich, auch im Ausland zusammenarbeitet. Das Unternehmen hat während seiner 20-jährigen Existenz den Ruf eines renommierten Beratungsunternehmens mittlerer Größe aufgebaut, das flexibel auf die Bedürfnisse den Kunden reagieren kann, entledigt sich nicht der Haftung, scheut sich nicht klare Antworten zu geben und zu handeln. Das Team 22HLAV kooperiert eng mit der Wirtschaftsprüferkammer der Tschechischen Republik, der Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik, dem Buchhaltungsverband usw. und beteiligt sich an dem Gesetzgebungsprozess im Bereich des Rechnungswesens und den Steuern.

Die Gesellschaft 22HLAV bietet ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wirtschaft, vor allem in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Steuer- und Organisationsberatung, Beratungsleistungen bei Unternehmensoperationen und in Informationstechnologien. Unsere Kunden sind sowohl Handelsgesellschaften und Genossenschaften als auch gemeinnützigen Organisationen, Haushalts- und Beitragsorganisationen in der Tschechischen Republik und im Ausland. Unser Team 22HLAV kooperiert sowohl mit einzelnen Investoren, kleinen Unternehmen und Vereinen als auch mit weltweit agierenden Unternehmen, multinationalen Konzernen und größten tschechischen Stiftungen.

Die Gesellschaft 22HLAV s.r.o. ist nach dem Gesetz Nr. 93/2009 Slg. über Wirtschaftsprüfern zur Ausübung der Wirtschaftsprüfertätigkeit berechtigt und ist auf der Liste der Wirtschaftsprüferkammer der Tschechischen Republik eingetragen. Die Gesellschaft 22HLAV s.r.o. hat Befugnis zur Ausübung der Steuerberatertätigkeit und ist bei der Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik registriert.
Die Gesellschaft 22HLAV ist ein Mitglied in MSI Global Alliance, der internationalen Alianz, die mit ihren mehr als 250 rechtlich und wirtschaftlich orientierten Mitgliedunternehmen in mehr als 105 Ländern tätig ist.

Unsere Klientel

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Schreiben Sie uns
Kontakte

Niederlassung Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Niederlassung Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz