V kalendáři 22HLAV pro rok 2019, který opět nafotili členové týmu 22HLAV, je ústředním tématem čas a jeho měření. Čas, který jak se říká odměřuje všem stejně, který nelze zastavit, a kterým se od nepaměti zabývá mnoho fyziků, astronomů, techniků, přírodovědců, filosofů... Z mnoha různých pojetí času se můžeme dozvědět například, že čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí, nebo že čas je účinná možnost navazování souvislostí a nebo - základní Aristotelovo pojetí - že čas je počítaný pohyb vzhledem k "před" a "po". Existuje mnoho a mnoho věděckých i filosofických prací na téma čas, nicméně žádnou nelze považovat za tu jedinou správnou, která by čas jednozačně definovala. 

To nás ale nemusí nijak trápit. Čas, který již uběhl, je minulost, které si vážíme a učíme se z ní, čas, který nás čeká, je budoucnost, která víme, že přijde, ale nejzásadnější je přítomnost, která představuje to, co se děje nyní, to, nad čím právě přemýšlíme, to, co nyní děláme, to, jak se nyní rozhodujeme.

V týmu 22HLAV děláme to, co nás baví a to, co věříme, že je lidem ku prospěchu. Vyznáváme přitom hodnoty jako jsou spolupráce, důvěra, pochopení, podpora, čest, profesní i osobní etika, zodpovědnost, péče, aktivní zájem, nadšení... Rozhodujeme se tak, abychom my i všichni naši obchodní i jinak spřátelení partneři byli spokojeni, aby naše společné zájmy byly naplněny a abychom z toho měli radost. 

Jak říkaly již naše babičky - "každý svého štěstí strůjcem". Pojďme proto ten přítomný okamžik využít pozitivně a přispet společně k tomu, aby rok 2019 byl zase o něco hezčí, šťastnější, radostnější, příjemnější..... aby byl plný vzájemného porozumění, dobra a lásky. 

Za tým 22HLAV děkuji všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme zejména všem neziskovým organzacím, bez nichž by svět vypadal jinak (viz mediální kampaň https://posilujemecesko.cz/), děkujeme všem nadacím, nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem, zapsaným ústavům, spolkům, svazům a asociacím, sdružením, církevním organizacím, školám ve formě školských právnických osob nebo veřejných vysokých škol, veřejným výzkumným institucím a dalším. Děkujeme i školám, které jsou příspěvkovou organizací i dalším příspěvkovým a rozpočtovým organizacím, které s námi spolupracují. Děkujeme všem českým podnikatelským subjektům - podnikatelům, jednotlivým společnostem i podnikatelským skupinám, děkujeme mezinárodním obchodním korporacím - dceřinným společnostem a jejich nadnárodním mateřským společnostem a skupinám, děkujeme našim zahraničním klientům, kteří se na nás v souvislosti se svými aktivitami v České republice obracejí. Děkujeme a přejeme všem úspěšný rok 2019. 

Mirka Nebuželská, ředitel společnosti 

Financial statements audit, both individual and consolidated, annual report audit, related parties report audit, audit of the projects financed from public sources, due diligence, forensic audit, audit in finance or economics according to the requirements.

Representation in front of the tax authority (taking over the full responsibility for tax matters), tax returns to all kinds of taxes, written reports and statements of the tax advisor, tax advisory, tax optimization, crossborder taxation.

Bookkeeping in the client's software or in our own software, online access to accounting data and reports, retroactive bookkeeping (accounting rework), temporary staffing of the position of a chief accountant, accountant, controller or other positions in finance, economics and accounting.

Business valuation including shares and investments valuation. Expert statements in accounting and taxes according to specific requirements, expert statements for court and police in ekonomics, accounting and taxes.

Comprehensive advisory related to acquisitions (risks elimination, efficiency,....). Advisory related to business structure changes, mainly mergers, company split, company type change. Individual advisory in accounting, taxes, financial management and other economic matters.

Outsourcing of economic, finance and accounting departments. Taking over the full responsibility. Outsourcing of specifiec economic activities - bookkeeping, taxes, payroll, human resources, controlling, reporting to the group, consolidation, set-up of internal processes and controlling, ERP system implementation etc.

Seminars and trainings focussed on accounting, taxes and related subjects for entrepreneurs, non/profit organizations, budgetary and allowance organizations. Focus on news and practical examples and business cases.

Cooperation Accountability Reliability Specialization

22HLAV has started its activities in 1995 in Ústí nad Labem. In 1998 the branch in Prague was opened. The firm has 3 partners, more than 20 employees and works closely with several expertnal experts. Our people work as an efficient team with clients in the whole region of the Czech Republic and according to the needs also abroad. During its 20 years of existence the firm has built a reputation of a prestigious middle size advisory firm, that responds flexibly to the need of its clients, takes the full responsibility and is not affraid to give clear and explicit answers and act. 22HLAV team also actively works with the Cyech professional bodies as the Chamber of auditors of the Czech Republic, the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic, Union of Accountants etc. and participates on the legilslative process in accounting and taxes.

22HLAV provides the clients with a wide range of services in economics, primarily in audit, accounting, tax and organization advisory, advisory related to mergers and acquisitions and other business transactions, advisory in an applied information technology. The clients are business corporations and cooperatives, non-governmental non-profit organizations, and budgetary and allowance organizations. 22HLAV team works with both individual investors, small businesses or small associations and worldwide corporations or the biggest Czech charities.

22HLAV s.r.o. company is licensed to provide audit services according to the law no. 93/2009 Coll. about auditors and is registered in the Chamber of auditors of the Czech Republic register. 22HLAV s.r.o. company is licensed to provide tax services and is registered in the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic register. 22HLAV is a member of MSI Global Alliance, the international alliance, that through more than 250 members (accounting or legal firms) provides services in more than 105 countries.

Our clients

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Send us a message
Contact

Office Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Office Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz