Novinky

Obrázek uživatele Jan Černý

V době nedávno minulé jsem se opakovaně setkal s nesprávným výkladem Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Konkretně šlo o použití Přílohy č. 4 - Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011.

.../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Dnem 1. 10. 2019 skončilo šestiměsíční přechodné období, kdy bylo možné zaokrouhlovat DPH oběma způsoby, jak „po staru“ tj. podle znění zákona o DPH platného před 1. 4. 2019, tak i „po novu“ podle novelizovaného znění zákona o DPH účinného od 1. 4. 2019.

Od 1.10.2019 již nelze zaokrouhlovat daň na celé koruny ani počítat daň shora pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Fotoreportáž z běhu od Mirky a Milana :-)

Najít na startu mezi 3700 běžci naše kolegy se nám bohužel moc nedařilo.

První občerstvovací stanice a naše odhodlaná kolegyně Bětka.

5. kilometr a naprosto klidná a vysmátá kolegyně Týna, kterou čekalo v tu chvíli ještě dalších 16 km.

A ještě pozdrav pro kolegy :-)
.../více

Hlavy běží pro Ústí

Jsme tým tvořený lidmi nadšenými pro svou práci. I mezi námi se však najdou milovníci sportu. A protože naše cíle jsou vysoké, nejen v profesním životě, vyrážíme spolu na cestu dlouhou v součtu 84 km v rámci ústeckého půlmaratonu, který se běží 21. září 2019.

Na tuto cestu se.../více

S účinností od 1.4.2019 se do zákona o DPH promítají nové právní předpisy Evropské unie. Ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou se z něj vypouští.

 

Pojmosloví

.../více

Obrázek uživatele Jana Minářová

Teleworking je stále častěji využívaná možnost výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Někdy je spíše označován pojmy homeworking nebo homeoffice, práce z domova. Typickým rysem teleworkingu je propojení pracovního a soukromého prostředí. Využívají ho pracovníci, kterým to umožňuje povaha jejich práce, a to nejčastěji v oborech IT, telekomunikace, finance, věda a vzdělávání.

Za hlavní výhody teleworkingu jsou považovány z hlediska zaměstnavatelů úspora nákladů na provoz kanceláře a.../více

Nařízení vlády 91/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019 se mění hranice nezabavitelné částky. Tato změna se projeví jak v nových, tak již zahájených insolvenčních a exekučních řízeních.

Výše čisté mzdy do které se sráží stejně jako dosud pro člověka bez rodiny se posunula z 16 072,- Kč na 25.715,- Kč. Posunuje se tedy pouze horní hranice, do které se.../více

Obrázek uživatele Iveta Voroboková

Zákonem 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce a určité další zákony se s účinností od 1.7.2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tř.../více

Šifrování je proces, kterým lze převést nezabezpečená elektronická data pomocí kryptografie na data šifrovaná a čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče či software. Samotné šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zcizení či zjištění cizí osobou.

Šifrování souborů

  • slouží k šifrování samotných souborů
  • záleží na typu souborů – lze šifrovat celé archivy i názvy samotných souborů v archivech nebo například samotné PDF soubory – postačí k tomu i open-source
  • .../více
Obrázek uživatele Jana Pavlovičová

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) je účinné od 25.5.2018. Již dva roky před datem účinnosti bylo schváleno EU a bylo tedy dostatek prostoru pro jeho implementaci do praxe.

Jak už to bývá v Čechách zvykem, nová pravidla a omezení nás nechala chladným téměř do poslední chvíle… Pak si však pár chytrých hlav postavilo bussiness na děšení lidí.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz