Novinky

Obrázek uživatele Milan Kutina

Blíží se opět ukončení kalendářního roku a v souvislosti s ním si Vás již tradičně dovolujeme pozvat na semináře zaměřené na uzavření roku 2020 a legislativní novinky v účetnictví, daních a souvisejících oblastech roku 2020/2021 i v souvislosti s COVID-19. Semináře jsme se rozhodli zorganizovat i přes opatření, se kterými naši zákonodárci přicházejí a které se dále mohou nepříznivě vyvinout po volbách. I z tohoto důvodu jsme se tentokrát rozhodli zorganizovat seminář také s možností online.../více

Obrázek uživatele Veronika Fuková

V současné době dochází z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 k rušení mnoha zájezdů a rekreací a to i těch, kdy zaměstnanci na úhradu zájezdu/rekreace obdrželi od zaměstnavatele příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (ve většině případů jde o jiné vybrané účetní jednotky). Předpokládáme, že k poskytnutí příspěvku došlo správným způsobem a tedy, že organizace uhradila 100% částky za rekreaci a sumu nad rámec příspěvku následně nárokovala od zaměstnanců.

.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Tento týden se nesl ve znamení odstartování programu Antivirus v jeho finální podobě, kdy se zaměstnavatelé začali seznamovat s podmínkami a s podáním žádosti. Podnikatelům i neziskovkám, jejichž činnost byla opatřeními souvisejícími s koronavirem, doporučujeme žádost podat, čas je do konce měsíce. Zatím mají organizace možnost získat finanční podporu na mzdy za březen a duben 2020. V tomto souboru najdete aktuální souhrn opatření,.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Dnes 6.4. se spouští program Antivirus, na základě kterého mohou zaměstnavatelé žádat o proplacení části osobních nákladů na zaměstnance v pracovním poměru (nikoliv na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti) v případě, že nastaly překážky v práci, tj. zaměstnanec nemohl z různých důvodů pracovat.

Podrobný manuál naleznete na stránkách MPSV zde.

 

V případě dotazů k tomuto článku prosím kontaktuje jeho autora (Mirka Nebuželská).

.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

V posledních dnech bylo schváleno mnoho dalších legislativních úprav a výjimek souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem, který byl aktuálně prodloužen do 11.4. V tomto shrnutí naleznete klíčové informace k programu Antivirus, v rámci kterého lze podávat žádosti od 6.4., informace k žádostem o úvěry v rámci COVID-II, informace o úlevách na pojistném pro OSVČ, o úpravách náhrad souvisejících s péčí o člena rodiny (ošetřovné), o úlevách týkajících.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Protože se od mnoha našich klientů množí dotazy k podnikání, činnostem a zaměstnávání v souvislosti s omezeními fungování organizací spojenými s COVID-19, připravili jsme pro Vás shrnutí klíčových již schválených nebo chystaných opatření, jejichž snahou je pomoci zaměstnancům, zaměstnavatelům, podnikatelům, organizacím. Vybrané ekonomické aktuality najdete v odkazu níže. Současně jsme Vám celý tým 22HLAV k dispozici pro jakékoliv dotazy související s Vašim podnikáním nebo činností a aktuální situací..../více

Obrázek uživatele Jan Černý

V době nedávno minulé jsem se opakovaně setkal s nesprávným výkladem Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Konkretně šlo o použití Přílohy č. 4 - Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011.

.../více

Obrázek uživatele Markéta Třebínová

Dnem 1. 10. 2019 skončilo šestiměsíční přechodné období, kdy bylo možné zaokrouhlovat DPH oběma způsoby, jak „po staru“ tj. podle znění zákona o DPH platného před 1. 4. 2019, tak i „po novu“ podle novelizovaného znění zákona o DPH účinného od 1. 4. 2019.

Od 1.10.2019 již nelze zaokrouhlovat daň na celé koruny ani počítat daň shora pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná.../více

Obrázek uživatele Mirka Nebuželská

Fotoreportáž z běhu od Mirky a Milana :-)

Najít na startu mezi 3700 běžci naše kolegy se nám bohužel moc nedařilo.

První občerstvovací stanice a naše odhodlaná kolegyně Bětka.

5. kilometr a naprosto klidná a vysmátá kolegyně Týna, kterou čekalo v tu chvíli ještě dalších 16 km.

A ještě pozdrav pro kolegy :-)
.../více

Obrázek uživatele Milan Kutina

Hlavy běží pro Ústí

Jsme tým tvořený lidmi nadšenými pro svou práci. I mezi námi se však najdou milovníci sportu. A protože naše cíle jsou vysoké, nejen v profesním životě, vyrážíme spolu na cestu dlouhou v součtu 84 km v rámci ústeckého půlmaratonu, který se běží 21. září 2019.

Na tuto cestu se.../více

Stránky

Mezi naše klienty patří

 

              Bytové družstvo DRUŽBA                                           Solitea CDL, a.s.

   BEROUN GOLF CLUB            

 

Napište nám
Kontakty

Pobočka Ústí nad Labem,
Všebořická 82/2,

+420 474745134
info@22hlav.cz

Pobočka Praha,
Doudlebská 1699/5,

+420 230234554
info@22hlav.cz